23. 9. 2019  2:30 Zdenka
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OHUI, K. -- BABAK, M V. -- DARVASIOVÁ, D. -- ROLLER, A. -- VÉGH, D. -- RAPTA, P. -- GUAN, G R S. -- OU, Y H. -- PASTORIN, G. -- ARION, V B. Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity. Organometallics, 38. s. 2307--2318.

Originálny názov: Redox-Active Organorutheniunn(II)- and Organoosmium(II)-Copper(II) Complexes, with an Amidrazone-Morpholine Hybrid and [(CuCl2)-Cl-I](-) as Counteranion and Their Antiproliferative Activity
Slovenský názov:
Autor: Kateryna Ohui (10%)
Maria V. Babak (10%)
Ing. Denisa Darvasiová, PhD. (15%)
Alexander Roller (10%)
Ing. Daniel Végh, DrSc. (5%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (10%)
Grace Rui Shi Guan (10%)
Yi Hsuan Ou (10%)
Giorgia Pastorin (10%)
Vladimir B. Arion (10%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Organometallics
Číslo zväzku (ročník): 38
Od strany: 2307
Do strany: 2318
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Organometallics.

Originálny názov: Organometallics
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)