7. 12. 2019  2:09 Ambróz
Akademický informační systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SHOVA, S. -- VLAD, A. -- CAZACU, M. -- KRZYSTEK, J. -- OZAROWSKI, A. -- MALČEK, M. -- BUČINSKÝ, L. -- RAPTA, P. -- CANO, J. -- TELSER, J. -- ARION, V B. Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study. Dalton Transactions, 48. s. 5909--5922.

Originální název: Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study
Slovenský název:
Autor: Sergiu Shova (10%)
Angelica Vlad (9%)
Maria Cazacu (9%)
J. Krzystek (9%)
Andrew Ozarowski (9%)
Ing. Michal Malček, PhD. (9%)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (9%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (9%)
Joan Cano (9%)
Joshua Telser (9%)
Vladimir B. Arion (9%)
Pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Dalton Transactions
Číslo svazku (ročník): 48
Od strany: 5909
Do strany: 5922
Počet stran: 14
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Malček, PhD.
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Dalton Transactions. 2019.

Originální název: Dalton Transactions
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.10.2019 22:21 (Import dat z knihovny)