18. 10. 2019  13:18 Lukáš
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARBIERIKOVÁ, Z. -- HAJDU, T. -- BREZOVÁ, V. -- MAZÚR, M. -- ŽERJAV, G. -- DJINOVIC, P. -- PINTAR, A. Photoinduced activity of TiO2-Bi2O3 composites studied by EPR. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.

Originálny názov: Photoinduced activity of TiO2-Bi2O3 composites studied by EPR
Slovenský názov:
Autor: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (40%)
Bc. Tomáš Hajdu (10%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (10%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (10%)
Gregor Žerjav (10%)
Petar Djinovic (10%)
Albin Pintar (10%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019. ISBN 978-961-93849-5-4.

Originálny názov: EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-961-93849-5-4
Vydavateľ: Slovenian Chemical Society
Miesto vydania: Ľubľana
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)