21. 9. 2019  19:59 Matúš
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BACHER, F. -- WITTMANN, C. -- NOVÉ, M. -- SPENGLER, G. -- MARC, M A. -- ENYEDY, E A. -- DARVASIOVÁ, D. -- RAPTA, P. -- REINER, T. -- ARION, V B. Novel latonduine derived proligands and their copper(ii) complexes show cytotoxicity in the nanomolar range in human colon adenocarcinoma cells and in vitro cancer selectivity. Dalton Transactions, 48. s. 10464--10478.

Originálny názov: Novel latonduine derived proligands and their copper(ii) complexes show cytotoxicity in the nanomolar range in human colon adenocarcinoma cells and in vitro cancer selectivity
Slovenský názov:
Autor: Felix Bacher (10%)
Christopher Wittmann (10%)
Márta Nové (10%)
Gabriella Spengler (10%)
Malgorzata A. Marc (10%)
Eva A. Enyedy (10%)
Ing. Denisa Darvasiová, PhD. (10%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (10%)
Thomas Reiner (10%)
Vladimir B. Arion (10%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Dalton Transactions
Číslo zväzku (ročník): 48
Od strany: 10464
Do strany: 10478
Počet strán: 15
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Dalton Transactions. 2019.

Originálny názov: Dalton Transactions
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)