16. 10. 2019  6:22 Vladimíra
Akademický informační systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KHARMA, A. -- MISAK, A. -- GRMAN, M. -- BREZOVÁ, V. -- KURÁKOVÁ, L. -- BARÁTH, P. -- JACOB, C. -- CHOVANEC, M. -- ONDRIAŠ, K. -- DOMINGUEZ-ALVAREZ, E. Release of reactive selenium species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research. New Journal of Chemistry, 43. s. 11771--11783.

Originální název: Release of reactive selenium species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research
Slovenský název:
Autor: Ammar Kharma (10%)
Anton Misak (10%)
Marián Grman (10%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (10%)
Lucia Kuráková (10%)
Peter Baráth (10%)
Claus Jacob (10%)
Miroslav Chovanec (10%)
Karol Ondriaš (10%)
Enrique Dominguez-Alvarez (10%)
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: New Journal of Chemistry
Číslo svazku (ročník): 43
Od strany: 11771
Do strany: 11783
Počet stran: 13
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

New Journal of Chemistry. 2019.

Originální název: New Journal of Chemistry
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)