21. 9. 2019  23:23 Matúš
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KHARMA, A. -- MISAK, A. -- GRMAN, M. -- BREZOVÁ, V. -- KURÁKOVÁ, L. -- BARÁTH, P. -- JACOB, C. -- CHOVANEC, M. -- ONDRIAŠ, K. -- DOMINGUEZ-ALVAREZ, E. Release of reactive selenium species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research. New Journal of Chemistry, 43. s. 11771--11783.

Originálny názov: Release of reactive selenium species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research
Slovenský názov:
Autor: Ammar Kharma (10%)
Anton Misak (10%)
Marián Grman (10%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (10%)
Lucia Kuráková (10%)
Peter Baráth (10%)
Claus Jacob (10%)
Miroslav Chovanec (10%)
Karol Ondriaš (10%)
Enrique Dominguez-Alvarez (10%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: New Journal of Chemistry
Číslo zväzku (ročník): 43
Od strany: 11771
Do strany: 11783
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

New Journal of Chemistry. 2019.

Originálny názov: New Journal of Chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)