19. 9. 2019  9:07 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHALÍK, M. -- RIMARČÍK, J. -- LUKEŠ, V. -- KLEIN, E. Thermodynamics of primary antioxidant action of flavonols in polar solvents. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 108--118.

Originálny názov: Thermodynamics of primary antioxidant action of flavonols in polar solvents
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Michalík, PhD. (40%)
Ing. Ján Rimarčík, PhD. (15%)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (10%)
doc. Ing. Erik Klein, PhD. (35%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 108
Do strany: 118
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Michalík, PhD.
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)