6. 7. 2020  22:13 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALAŠKA, J. -- LOKAJ, J. -- JOMOVÁ, K. -- RŮŽIČKOVÁ, Z. -- MAZÚR, M. -- MONCOĽ, J. Formation of supramolecular hydrogen-bonding chains and networks from copper (II) halogenobenzoates with N-methylnicotinamide: Supramolecular isomerism. Polyhedron, 175. s. 1--15.

Originálny názov:
Formation of supramolecular hydrogen-bonding chains and networks from copper (II) halogenobenzoates with N-methylnicotinamide: Supramolecular isomerism
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Jozef Halaška (19%)
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (19%)
Klaudia Jomová (19%)
Zdeňka Růžičková (5%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (19%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (19%)
Pracovisko:
Ústav materiálov
Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Polyhedron
Číslo zväzku (ročník):
175
Od strany: 1
Do strany: 15
Počet strán:
15
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Halaška
Posledná zmena: 18.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Polyhedron. 2020.

Originálny názov: Polyhedron
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)