6. 7. 2020  23:05 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVILEK, B. -- KOŽÍŠEK, J. -- ZALIBERA, M. -- LUŠPAI, K. -- CIBULKOVÁ, Z. -- ADAMKO KOŽÍŠKOVÁ, J. -- VÉGH, D. Ortho-substituent-controlled regioselective cyclisation of 1,4-phenylenediacrylic acid to a linear benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene derivative as a building block for semiconducting materials. Tetrahedron Letters :, 61. s. 11--12.

Originálny názov:
Ortho-substituent-controlled regioselective cyclisation of 1,4-phenylenediacrylic acid to a linear benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene derivative as a building block for semiconducting materials
Slovenský názov:
Autor: Ing. Branislav Pavilek (51%)
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc. (6%)
Ing. Michal Zalibera, PhD. (10%)
Ing. Karol Lušpai, PhD. (2%)
doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD. (6%)
Ing. Júlia Adamko Kožíšková (15%)
Ing. Daniel Végh, DrSc. (10%)
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Tetrahedron Letters :
Číslo zväzku (ročník):
61
Od strany:
11
Do strany:
12
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Pavilek
Posledná zmena:
02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Tetrahedron Letters :.

Originálny názov:
Tetrahedron Letters :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)