6. 7. 2020  21:18 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BORTŇÁK, D. -- MILATA, V. -- ŠOFRANKO, J. -- VÉGH, D. -- PROUSEK, J. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- BREZA, M. -- BREZOVÁ, V. -- DVORANOVÁ, D. -- ŠORAL, M. Unexpected Cleavage of N-N Bonds of Pentafluorophenylhydrazones - Formation of Nitriles by a Radical Fragmentation Reaction. Chemistry Select, 5. s. 3929--3933.

Originálny názov:
Unexpected Cleavage of N-N Bonds of Pentafluorophenylhydrazones - Formation of Nitriles by a Radical Fragmentation Reaction
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Centrálne laboratóriá FCHPT
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Chemistry Select
Číslo zväzku (ročník):
5
Od strany:
3929
Do strany:
3933
Počet strán:
5
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
02.05.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemistry Select.

Originálny názov:
Chemistry Select
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
02.05.2020 22:21 (Import dát z knižnice)