5. 8. 2020  15:42 Hortenzia
Akademický informačný systém

Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 16

Publikácie
Druh výsledkuRok
Podrobnosti
Analýza a korelácia chemickej štruktúry s toxicitou látok používaných v tetovacích atramentoch
Ryšková, Patrícia -- Lukeš, Vladimír
Analýza a korelácia chemickej štruktúry s toxicitou látok používaných v tetovacích atramentoch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl neživočíšneho pôvodu
Pipíšková, Andrea -- Lukeš, Vladimír
Analýza vzťahov medzi chemickou štruktúrou a psychotropnými účinkami vybraných skupín molekúl neživočíšneho pôvodu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Coordination bonding in dicopper and dichromium tetrakis(mu-acetato)-diaqua complexes: Nature, strength, length, and topology
Malček, Michal -- Vénosová, Barbora -- Jelemenská, Ingrid -- Kožíšek, Jozef -- Gall, Marián -- Bučinský, Lukáš
Coordination bonding in dicopper and dichromium tetrakis(mu-acetato)-diaqua complexes: Nature, strength, length, and topology. Journal of Computational Chemistry, 41. s. 698--714.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Elektromagnetický smog v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Žembová, Katarína -- Lukeš, Vladimír
Elektromagnetický smog v budovách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Charge density of 4-methyl-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]thiazole-2(3H)-thione. A comprehensive multipole refinement, maximum entropy method and density functional theory study
Vénosová, Barbora -- Adamko Kožíšková, Júlia -- Kožíšek, Jozef -- Herich, Peter -- Lušpai, Karol -- Petříček, Václav -- Hartung, Jens -- Müller, Mike -- Huebschle, Christian B. -- van Smaalen, Sander -- Bučinský, Lukáš
Charge density of 4-methyl-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]thiazole-2(3H)-thione. A comprehensive multipole refinement, maximum entropy method and density functional theory study. Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 76. s. 450--468.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Kvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémie
Sitárová, Vanessa -- Poliak, Peter
Kvantovo-chemická charakterizácia liečiv chronickej myeloidnej leukémie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Novel metal complexes with anticancer and antibacterial activity – study of the reactive oxygen species-mediated mechanism of action
Raptová, Renáta -- Barbieriková, Zuzana
Novel metal complexes with anticancer and antibacterial activity – study of the reactive oxygen species-mediated mechanism of action. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami
Kubicová, Veronika -- Lukeš, Vladimír
Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného ohrevu potravín z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
Vojtko, Filip -- Lukeš, Vladimír
Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného ohrevu potravín z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Solvent- and concentration-induced self-assembly of an amphiphilic perylene dye
Boccia, Antonella Caterina -- Lukeš, Vladimír -- Eckstein-Andicsova, Anita -- Kozma, Erika
Solvent- and concentration-induced self-assembly of an amphiphilic perylene dye. New Journal of Chemistry, 44. s. 892--899.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných aminokyselín a modelových peptidov
Soboslai, Alexander -- Lukeš, Vladimír
Teoretické štúdium energetiky a štruktúry vybraných aminokyselín a modelových peptidov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Theoretical comparative study of promising semiconducting aromatic molecules and their fluorinated counterparts
Cagardová, Denisa -- Matúška, Ján -- Michalík, Martin -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Theoretical comparative study of promising semiconducting aromatic molecules and their fluorinated counterparts. Synthetic Metals, 260. s. 1--10.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase from the snail Biomphalaria glabrata - structural reflections
Turupcu, Ayseguel -- Poliak, Peter -- Margreitter, Christian -- Oostenbrink, Chris -- Staudacher, Erika
UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase from the snail Biomphalaria glabrata - structural reflections. Glycoconjugate Journal, 37. s. 15--25.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Visible-light-responsive inorganic/organic hybrid nanomaterials
Hajdu, Tomáš -- Barbieriková, Zuzana
Visible-light-responsive inorganic/organic hybrid nanomaterials. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv chemickej a elektrónovej štruktúry na explozivitu a účinnosť trhavín
Likavec, Stellan Matej -- Lukeš, Vladimír
Vplyv chemickej a elektrónovej štruktúry na explozivitu a účinnosť trhavín. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie umelej inteligencie pri štúdiu kvantovo-chemických systémov
Fraško, Peter -- Poliak, Peter
Využitie umelej inteligencie pri štúdiu kvantovo-chemických systémov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti