19. 9. 2019  19:13 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 21

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors
Mihaľ, Mário -- Červeňanský, Ivan -- Markoš, Jozef -- Annus, Július
Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 37. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states
Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Rapta, Peter -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
B3LYP/6-31G(d,p) calculations of thienoacene tetrathiafulvalenes in different oxidation and spin states. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, s. 121--123.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study
Shova, Sergiu -- Vlad, Angelica -- Cazacu, Maria -- Krzystek, J. -- Ozarowski, Andrew -- Malček, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Rapta, Peter -- Cano, Joan -- Telser, Joshua -- Arion, Vladimir B.
Dinuclear manganese(III) complexes with bioinspired coordination and variable linkers showing weak exchange effects: a synthetic, structural, spectroscopic and computation study. Dalton Transactions, 48. s. 5909--5922.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives
Cagardová, Denisa -- Michalík, Martin -- Poliak, Peter -- Lukeš, Vladimír
Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives. Journal of Molecular Structure, 1175. s. 297--306.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Electronic Structure, electron density and charge density of (3-(2'-tetrahydropyranyloxy)-4-methylthiazole-2(3H)-thione)
Vénosová, Barbora -- Bučinský, Lukáš -- Kožíšek, Jozef -- Kožíšková, Júlia -- Hartung, J
Electronic Structure, electron density and charge density of (3-(2'-tetrahydropyranyloxy)-4-methylthiazole-2(3H)-thione). In ICDM 2019, Göttingen. Göttingen,: Georg-August-Universität Göttingen, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie
Ondra, Daniel -- Lukeš, Vladimír
Energetická náročnosť Starej budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: posúdenie aktuálneho stavu a návrhy na riešenie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts
Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Mazúr, Milan -- García-López, Elisa -- Marci, Giuseppe -- Lušpai, Karol -- Brezová, Vlasta
EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 375. s. 100--113.
články v časopisoch2019Podrobnosti
EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes
Barbieriková, Zuzana -- Dvoranová, Dana -- Brezová, Vlasta
EPR Spin Trapping Technique as a Useful but Tricky Tool in the Studies of Photoinduced Processes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
EPR study of hybrid noble-metals/TiO2 nanomaterials
Dvoranová, Dana -- Barbieriková, Zuzana -- Brezová, Vlasta -- Saeli, Manfredi -- Tobaldi, David. M.
EPR study of hybrid noble-metals/TiO2 nanomaterials. In EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko. Ľubľana: Slovenian Chemical Society, 2019, ISBN 978-961-93849-5-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems
Bučinský, Lukáš -- Breza, Martin -- Malček, Michal -- Powers, David C. -- Hwang, C.H. -- Krzystek, J. -- Nocera, Daniel G. -- Telser, Joshua
High-Frequency and -Field EPR (HFEPR) Investigation of a Pseudotetrahedral Cr-IV Siloxide Complex and Computational Studies of Related (CrL4)-L-IV Systems. Inorganic Chemistry, 58. s. 4907--4920.
články v časopisoch2019Podrobnosti
In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Darvasiová, Denisa -- Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Christensen, Mikkel A. -- Haley, Michael M. -- Hammerich, Ole -- Nielsen, Mogens Brondsted
In-situ EPR/UV-Vis-NIR Spectroelectrochemistry of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Kvantová kryštalografia
Podhorský, Michal -- Bučinský, Lukáš
Kvantová kryštalografia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
On local aromaticity of selected model aza-[n]circulenes (n = 6, 7, 8 and 9): Density functional theoretical study
Cagardová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Matúška, Ján -- Poliak, Peter
On local aromaticity of selected model aza-[n]circulenes (n = 6, 7, 8 and 9): Density functional theoretical study. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 70--81.
články v časopisoch2019Podrobnosti
On the adsorption ability of Cu-doped and Cu-decorated graphene quantum dots
Malček, Michal -- Bučinský, Lukáš -- Cordeiro, Maria Natália Dias Soeiro
On the adsorption ability of Cu-doped and Cu-decorated graphene quantum dots. In BIMac 2019, 23rd Bratislava International Conference on Macromolecules, 30.6.-3.7.2019, Bratislava: Programme and Abstracts Book. 1. vyd. Bratislava,: Polymer Institute SAS, 2019, ISBN 978-80-89841-10-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives
Ujhelyiová, Anna -- Horbanová, Ľuba -- Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Annus, Július
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. Fibres and textiles in Eastern Europe, 27. s. 30--38.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Potenciálne zdravotné riziká a environmentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích krémov
Benesová, Diana -- Lukeš, Vladimír
Potenciálne zdravotné riziká a environmentálne záťaže vznikajúce používaním opaľovacích krémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes
Rapta, Peter -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Darvasiová, Denisa -- Lukeš, Vladimír -- Andersen, Cecilie Lindholm -- Hammerich, Ole
Redox Properties of Thienoacene-Extended Tetrathiafulvalenes. In WEEM 2019, International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials, 16.-21.6.2019, Borovets. Sofia,: Bulgarian Academy of Science, 2019, s. 26--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Štúdium vzťahov medzi štruktúrou, energetikou a reaktivitou molekúl s potenciálnymi biologickými účinkami
Michalík, Martin -- Lukeš, Vladimír
Štúdium vzťahov medzi štruktúrou, energetikou a reaktivitou molekúl s potenciálnymi biologickými účinkami. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom
Korcová, Katarína -- Lukeš, Vladimír
Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Theoretical study of macrocyclic nickel complexes
Puškárová, Ingrid -- Vénosová, Barbora -- Bučinský, Lukáš
Theoretical study of macrocyclic nickel complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 79--84. ISBN 978-80-8208-014-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Thermodynamics of primary antioxidant action of flavonols in polar solvents
Michalík, Martin -- Rimarčík, Ján -- Lukeš, Vladimír -- Klein, Erik
Thermodynamics of primary antioxidant action of flavonols in polar solvents. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 108--118.
články v časopisoch2019Podrobnosti