8. 12. 2019  1:38 Marína
Akademický informační systém

Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CAGARDOVÁ, D. -- MICHALÍK, M. -- POLIAK, P. -- LUKEŠ, V. Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives. Journal of Molecular Structure, 1175. s. 297--306.

Originální název: Electronic structure and charge-transport properties of symmetric linear condensed bis-benzothiadiazole derivatives
Slovenský název:
Autor: Ing. Denisa Cagardová (50%)
Ing. Martin Michalík, PhD. (15%)
Ing. Peter Poliak, PhD. (10%)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (25%)
Pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Molecular Structure
Číslo svazku (ročník): 1175
Od strany: 297
Do strany: 306
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Cagardová
Poslední změna: 23.02.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Molecular Structure. 2019.

Originální název: Journal of Molecular Structure
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 23.02.2019 22:20 (Import dat z knihovny)