23. 10. 2019  13:22 Alojza
Akademický informační systém

Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KORCOVÁ, K. -- LUKEŠ, V. Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom
Anglický název: Theoretical Study of Thermodynamic Stability of Selected Groups of Molecules After Ultrasonic Irradiation
Český název:
Autor: Ing. Katarína Korcová
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hydroxylový radikál, interakčná energia, reakčný mechanizmus, Hydrogenatom; Interaction Energy, Reaction mechanism, Ultrasound, ultrazvuk, Hydroxyl radical, atóm vodíka
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Korcová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)