15. 10. 2019  14:23 Terézia
Akademický informačný systém

Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KORCOVÁ, K. -- LUKEŠ, V. Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Teoretické štúdium termodynamickej stability vybraných skupín molekúl po ožiarení ultrazvukom
Anglický názov: Theoretical Study of Thermodynamic Stability of Selected Groups of Molecules After Ultrasonic Irradiation
Český názov:
Autor: Ing. Katarína Korcová
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hydroxylový radikál, interakčná energia, reakčný mechanizmus, Hydrogenatom; Interaction Energy, Reaction mechanism, Ultrasound, ultrazvuk, Hydroxyl radical, atóm vodíka
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Korcová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)