15. 11. 2019  23:30 Leopold
Akademický informační systém

Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIHAĽ, M. -- ČERVEŇANSKÝ, I. -- MARKOŠ, J. -- ANNUS, J. Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 37. ISBN 978-80-8208-011-0.

Originální název: Biocatalytic production of phenylacetaldehyde in system of two membrane reactors
Slovenský název:
Autor: Ing. Mário Mihaľ, PhD. (25%)
Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (25%)
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (25%)
Ing. Július Annus (25%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering
Podnázev:
Od strany: 37
Do strany: 37
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019. ISBN 978-80-8208-011-0.

Originální název: Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (50%)
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (50%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-8208-011-0
Nakladatel: Slovak Society of Chemical Engineering
Místo vydání: Bratislava,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)