16. 10. 2019  8:51 Vladimíra
Akademický informační systém

Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MICHALÍK, M. -- LUKEŠ, V. Štúdium vzťahov medzi štruktúrou, energetikou a reaktivitou molekúl s potenciálnymi biologickými účinkami. Disertační práce. 2019.

Originální název: Štúdium vzťahov medzi štruktúrou, energetikou a reaktivitou molekúl s potenciálnymi biologickými účinkami
Anglický název: Study of relationships between structure, energy and reactivity of molecules with potential biological effects
Český název:
Autor: Ing. Martin Michalík, PhD.
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: DFT metóda, correlations, QSAR, efekt substituenta, substituent effect, DFT method, korelácie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Michalík, PhD.
Poslední změna: 24.08.2019 22:21 (Import dat z knihovny)