16. 10. 2019  13:50 Vladimíra
Akademický informačný systém

Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHALÍK, M. -- LUKEŠ, V. Štúdium vzťahov medzi štruktúrou, energetikou a reaktivitou molekúl s potenciálnymi biologickými účinkami. Dizertačná práca. 2019.

Originálny názov: Štúdium vzťahov medzi štruktúrou, energetikou a reaktivitou molekúl s potenciálnymi biologickými účinkami
Anglický názov: Study of relationships between structure, energy and reactivity of molecules with potential biological effects
Český názov:
Autor: Ing. Martin Michalík, PhD.
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: DFT metóda, correlations, QSAR, efekt substituenta, substituent effect, DFT method, korelácie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Michalík, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:21 (Import dát z knižnice)