23. 9. 2020  11:52 Zdenka
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 38

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Analysis of Biocomponents Coprocessing in Fluid Catalytic Cracking Process
Řežucha, Michal -- Variny, Miroslav
Analysis of Biocomponents Coprocessing in Fluid Catalytic Cracking Process. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Apiin-induction of beta-apiosidase production by Aspergillus sp. strains
Karkeszová, Klaudia -- Illeová, Viera -- Kis, Peter -- Mastihuba, Vladimír -- Polakovič, Milan
Apiin-induction of beta-apiosidase production by Aspergillus sp. strains. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 72--76.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Assessment and Prediction of Complex Industrial Steam Network Operation by Combined Thermo-Hydrodynamic Modeling
Hanus, Kristián -- Variny, Miroslav -- Illés, Peter
Assessment and Prediction of Complex Industrial Steam Network Operation by Combined Thermo-Hydrodynamic Modeling. Processes, 8. s. 1--26.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Automated Tool for Inherently Safer Design of Chemical Plants
Rosa, Igor -- Janošovský, Ján
Automated Tool for Inherently Safer Design of Chemical Plants. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Seitz, Juraj -- Stopka, Ján
CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Cost-Saving Opportunities in the Energy Management of Papermaking Processes
Janošovský, Ján -- Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Cost-Saving Opportunities in the Energy Management of Papermaking Processes. Chemical Engineering and Technology, 43. s. 1194--1204.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou
Holečková, Anna -- Steltenpohl, Pavol
Delenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne
Hozová, Bohdana -- Haydary, Juma
Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Electrodialysis applied for phenylacetic acid separation from organic impurities: Increasing the recovery
Fehér, Jakub -- Červeňanský, Ivan -- Václavík, Lukáš -- Markoš, Jozef
Electrodialysis applied for phenylacetic acid separation from organic impurities: Increasing the recovery. Separation and Purification Technology, 235. s. 1--8.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Experimental Investigation of Primary De-NOx Methods Application Effects on NOx and CO Emissions from a Small-Scale Furnace
Lukáč, Ladislav -- Rimár, Miroslav -- Variny, Miroslav -- Kizek, Ján -- Lukáč, Peter -- Jablonský, Gustáv -- Janošovský, Ján -- Fedák, Marcel
Experimental Investigation of Primary De-NOx Methods Application Effects on NOx and CO Emissions from a Small-Scale Furnace. Processes, 8. s. 1--18.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpadu
Svajčiak, Peter -- Steltenpohl, Pavol
Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpadu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Inferences from thermogravimetric analysis of pine needles and its chars from a pilot-scale screw reactor
Mandal, Sandip -- Haydary, Juma -- Gangil, Sandip -- Husár, Jakub -- Jena, P. C. -- Bhattacharya, T.K.
Inferences from thermogravimetric analysis of pine needles and its chars from a pilot-scale screw reactor. Chemical Papers, 74. s. 689--698.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie
Hoppej, Dominik -- Variny, Miroslav
Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Investigation of microbial cell deformability by filter cake compressibility using ultrafiltration membranes
Helling, Alexander -- Fischer, Vivien -- Eisfeld, Kristina -- Schmid, Katharina -- Polakovič, Milan -- Thom, Volkmar
Investigation of microbial cell deformability by filter cake compressibility using ultrafiltration membranes. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 185. s. 1--7.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Kontaminanty v plyne, získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)
Ballová, Kristína -- Haydary, Juma
Kontaminanty v plyne, získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácie
Šály, Ján -- Timár, Pavel
Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Material and energy balances of lyophilizer
Krošláková, Simona -- Rajniak, Pavol
Material and energy balances of lyophilizer. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modelovanie a optimalizácia delenia produktov fluidného katalytického krakovacieho reaktora
Furda, Patrik -- Variny, Miroslav
Modelovanie a optimalizácia delenia produktov fluidného katalytického krakovacieho reaktora. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh bioreaktora na produkciu monoklonálnych protilátok CHO bunkami
Mišún, Patrik -- Ačai, Pavel
Návrh bioreaktora na produkciu monoklonálnych protilátok CHO bunkami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom
Valčičák, Juraj -- Mihaľ, Mário
Návrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulom. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh jednotky na delenie pentán-hexánovej frakcie
Kondáš, Richard -- Variny, Miroslav
Návrh jednotky na delenie pentán-hexánovej frakcie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh reaktora na výrobu chirálnych laktónov pomocou celobunkovej Baeyer-Villigerovej monooxygenázy
Cabadaj, Patrik -- Illeová, Viera
Návrh reaktora na výrobu chirálnych laktónov pomocou celobunkovej Baeyer-Villigerovej monooxygenázy. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh technológie na výrobu etylamínov
Jurík, Jakub -- Labovský, Juraj
Návrh technológie na výrobu etylamínov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Škulec, Miroslav -- Haydary, Juma
Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu
Kilár, Slavomír -- Kurák, Tomáš
Návrh zariadenia na úpravu vzduchu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla
Rapčanová, Erika -- Steltenpohl, Pavol
Návrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Novel Concept of Cogeneration-Integrated Heat Pump-Assisted Fractionation of Alkylation Reactor Effluent for Increased Power Production and Overall CO2 Emissions Decrease
Variny, Miroslav -- Furda, Patrik -- Švistun, Ladislav -- Rimár, Miroslav -- Kizek, Ján -- Kováč, Norbert -- Illés, Peter -- Janošovský, Ján -- Váhovský, Jakub -- Mierka, Otto
Novel Concept of Cogeneration-Integrated Heat Pump-Assisted Fractionation of Alkylation Reactor Effluent for Increased Power Production and Overall CO2 Emissions Decrease. Processes, 8. s. 1--27.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Performance of an Adsorptive Heat-Moisture Regenerator Based on Silica Gel-Sodium Sulphate
Belyanovskaya, Elena -- Rimár, Miroslav -- Lytovchenko, Roman D. -- Variny, Miroslav -- Yeromin, Oleksandr O. -- Sykhyy, Mikhailo P. -- Prokopenko, Elena M. -- Sukha, Irina V. -- Gubinskyi, Mikhailo V. -- Kizek, Ján
Performance of an Adsorptive Heat-Moisture Regenerator Based on Silica Gel-Sodium Sulphate. Sustainability [elektronický zdroj], 12. s. 1--15.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Porovnanie alternatívnych výrob esterov
Paulenová, Dáša -- Labovská, Zuzana
Porovnanie alternatívnych výrob esterov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky
Müllerová, Simona -- Timár, Pavel
Porovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou
Faktorová, Monika -- Antošová, Monika
Príprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Production of 2-phenylethyl acetate via reactive distillation
Šulgan, Branislav -- Labovská, Zuzana -- Markoš, Jozef
Production of 2-phenylethyl acetate via reactive distillation. Chemical Papers, 74. s. 2341--2356.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Reactive Absorption for Production of Ammonium-based Fertilizers from Waste
Súth, Róbert -- Janošovský, Ján
Reactive Absorption for Production of Ammonium-based Fertilizers from Waste. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Reevaluation of optimal turbine/motor process drivers selection concept proposed by Wu et al. (2016)
Variny, Miroslav -- Janošovský, Ján
Reevaluation of optimal turbine/motor process drivers selection concept proposed by Wu et al. (2016). Journal of Cleaner Production, 253. s. 1--7.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
tert-Butanol-water mixture separation by extractive distillation: Application of experimental data in process simulations
Graczová, Elena -- Šulgan, Branislav -- Steltenpohl, Pavol
tert-Butanol-water mixture separation by extractive distillation: Application of experimental data in process simulations. Separation and Purification Technology, 251. s. 1--14.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Thermal inactivation of jack bean urease
Illeová, Viera -- Šefčík, Ján -- Polakovič, Milan
Thermal inactivation of jack bean urease. International Journal of Biological Macromolecules, 151. s. 1084--1090.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynu
Šandor, Roman -- Janošovský, Ján
Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladu
Nagy, Karol -- Steltenpohl, Pavol
Zhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti