27. 1. 2020  17:17 Bohuš
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NAGAMALLESWARA, R K. -- HAYDARY, J. Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations. Petroleum and Coal :, 61. s. 292--305.

Originální název: Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations
Slovenský název:
Autor: Rao. K Nagamalleswara (30%)
doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (70%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Petroleum and Coal :
Číslo svazku (ročník): 61
Od strany: 292
Do strany: 305
Počet stran: 14
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Poslední změna: 13.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Petroleum and Coal :.

Originální název: Petroleum and Coal :
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)