15. 11. 2019  17:13 Leopold
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAGAMALLESWARA, R K. -- HAYDARY, J. Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations. Petroleum and Coal :, 61. s. 292--305.

Originálny názov: Studies on sulfur recovery plant performance using Aspen HYSYS sulsim simulations
Slovenský názov:
Autor: Rao. K Nagamalleswara (30%)
doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (70%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Petroleum and Coal :
Číslo zväzku (ročník): 61
Od strany: 292
Do strany: 305
Počet strán: 14
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Petroleum and Coal :.

Originálny názov: Petroleum and Coal :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)