17. 10. 2019  13:21 Hedviga
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KURÁK, T. -- MOLNÁR, T. -- POLAKOVIČ, M. Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane. Chemical Papers, 73. s. 1805--1811.

Originální název: Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane
Slovenský název:
Autor: Ing. Tomáš Kurák, PhD. (40%)
Ing. Tomáš Molnár (40%)
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (20%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Chemical Papers
Číslo svazku (ročník): 73
Od strany: 1805
Do strany: 1811
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Kurák, PhD.
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Chemical Papers. 2019.

Originální název: Chemical Papers
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)