15. 10. 2019  2:12 Terézia
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KURÁK, T. -- MOLNÁR, T. -- POLAKOVIČ, M. Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane. Chemical Papers, 73. s. 1805--1811.

Originálny názov: Adsorption of recombinant human erythropoietin and protein impurities on a multimodal chromatography membrane
Slovenský názov:
Autor: Ing. Tomáš Kurák, PhD. (40%)
Ing. Tomáš Molnár (40%)
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (20%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chemical Papers
Číslo zväzku (ročník): 73
Od strany: 1805
Do strany: 1811
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Kurák, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemical Papers. 2019.

Originálny názov: Chemical Papers
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)