20. 10. 2019  19:04 Vendelín
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAVRUŠOVÁ, M. -- GRACZOVÁ, E. Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny
Anglický název: Separation of Acetone - Methanol Mixture in the Presence of Ionic Liquid
Český název:
Autor: Ing. Monika Vavrušová
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: extractive distillation, extrakčná destilácia, iónová kvapalina, optimalizácia extrakčnej destilačnej kolóny, ionic liquid, solvent regeneration, optimization of extractive distillation column, regenerácia rozpúšťadla
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Monika Vavrušová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)