1. 11. 2020  0:10 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAVRUŠOVÁ, M. -- GRACZOVÁ, E. Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny
Anglický názov:
Separation of Acetone - Methanol Mixture in the Presence of Ionic Liquid
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: extractive distillation, extrakčná destilácia, iónová kvapalina, optimalizácia extrakčnej destilačnej kolóny, ionic liquid, solvent regeneration, optimization of extractive distillation column, regenerácia rozpúšťadla
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Monika Vavrušová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)