23. 10. 2019  10:17 Alojza
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAVRUŠOVÁ, M. -- GRACZOVÁ, E. Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Separácia azeotropickej zmesi acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny
Anglický názov: Separation of Acetone - Methanol Mixture in the Presence of Ionic Liquid
Český názov:
Autor: Ing. Monika Vavrušová
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: extractive distillation, extrakčná destilácia, iónová kvapalina, optimalizácia extrakčnej destilačnej kolóny, ionic liquid, solvent regeneration, optimization of extractive distillation column, regenerácia rozpúšťadla
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Monika Vavrušová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)