20. 10. 2020  2:47 Vendelín
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUCHOŇOVÁ, K. -- GRACZOVÁ, E. Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Anglický název:
Separation of azeotropic system using ionic liquid
Český název:
Autor:
Ing. Katarína Duchoňová
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Pracoviště:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: extractive distillation, NRTL equation, ionic liquids, iónové kvapaliny, NRTL rovnica, film evaporator, extrakčná rektifikácia, filmová odparka
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)