21. 11. 2019  14:24 Elvíra
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MORAVČÍK, M. -- LABOVSKÝ, J. Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému
Anglický název: Modelling of Hydrostatic Profile of Pipeline System
Český název:
Autor: Ing. Miroslav Moravčík
Ing. Juraj Labovský, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: potrubia, sieť, pipes, network, Hardy, Cross, nodes, uzly
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Moravčík
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)