12. 12. 2019  11:59 Otília
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍK, M. -- LABOVSKÝ, J. Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému
Anglický názov: Modelling of Hydrostatic Profile of Pipeline System
Český názov:
Autor: Ing. Miroslav Moravčík
Ing. Juraj Labovský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: potrubia, sieť, pipes, network, Hardy, Cross, nodes, uzly
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Moravčík
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)