15. 10. 2019  8:19 Terézia
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SAMU, Z. -- LABOVSKÁ, Z. Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri
Anglický název: Modeling of COS Hydrolysis in the Amine Absorber
Český název:
Autor: Ing. Zsolt Samu
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: metyldietanolamín, amin, H2S, diethanolamine, amine sweetening, COS, CO2, amín, zemný plyn, dietanolamín, monoethanolamine, methyldiethanolamine, monoetanolamín, amínová výpierka, natural gas
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Zsolt Samu
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)