20. 10. 2019  18:38 Vendelín
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SAMU, Z. -- LABOVSKÁ, Z. Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri
Anglický názov: Modeling of COS Hydrolysis in the Amine Absorber
Český názov:
Autor: Ing. Zsolt Samu
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: metyldietanolamín, amin, H2S, diethanolamine, amine sweetening, COS, CO2, amín, zemný plyn, dietanolamín, monoethanolamine, methyldiethanolamine, monoetanolamín, amínová výpierka, natural gas
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Zsolt Samu
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)