15. 11. 2019  23:31 Leopold
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUSÁR, J. -- HAYDARY, J. -- ŠUHAJ, P. -- STELTENPOHL, P. Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification. Chemical Papers, 73. s. 2091--2101.

Originální název: Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification
Slovenský název:
Autor: Ing. Jakub Husár (25%)
doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (25%)
Ing. Patrik Šuhaj (25%)
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (25%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Chemical Papers
Číslo svazku (ročník): 73
Od strany: 2091
Do strany: 2101
Počet stran: 11
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Husár
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Chemical Papers.

Originální název: Chemical Papers
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)