22. 11. 2019  23:39 Cecília
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUSÁR, J. -- HAYDARY, J. -- ŠUHAJ, P. -- STELTENPOHL, P. Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification. Chemical Papers, 73. s. 2091--2101.

Originálny názov: Potential of tire pyrolysis char as tar-cracking catalyst in solid waste and biomass gasification
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jakub Husár (25%)
doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (25%)
Ing. Patrik Šuhaj (25%)
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (25%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Chemical Papers
Číslo zväzku (ročník): 73
Od strany: 2091
Do strany: 2101
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Husár
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemical Papers.

Originálny názov: Chemical Papers
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)