15. 10. 2019  11:52 Terézia
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOMANIŽA, J. -- ILLEOVÁ, V. Výroba kyseliny citrónovej. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Výroba kyseliny citrónovej
Anglický název: Production of Citric Acid
Český název:
Autor: Bc. Juraj Domaniža
Ing. Viera Illeová, PhD.
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: citric acid, Aspergillus niger, submerzná fermentácia, submerged fermentation, kyselina citrónová
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Domaniža
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)