20. 10. 2019  19:56 Vendelín
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOMANIŽA, J. -- ILLEOVÁ, V. Výroba kyseliny citrónovej. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Výroba kyseliny citrónovej
Anglický názov: Production of Citric Acid
Český názov:
Autor: Bc. Juraj Domaniža
Ing. Viera Illeová, PhD.
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: citric acid, Aspergillus niger, submerzná fermentácia, submerged fermentation, kyselina citrónová
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Domaniža
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)