22. 2. 2020  9:00 Etela
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČAPLIAROVÁ, T. -- JANOŠOVSKÝ, J. Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne
Anglický název: Dairy Plant Heating and Cooling Optimisation
Český název:
Autor: Bc. Terézia Čapliarová
Ing. Ján Janošovský, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: recovery, rekuperácia, pasteurization, pasterizácia, steam boiler, plate heat exchanger, doskové výmenníky tepla, parné kotle
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Terézia Čapliarová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)