18. 1. 2020  1:13 Bohdana
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAPLIAROVÁ, T. -- JANOŠOVSKÝ, J. Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne
Anglický názov: Dairy Plant Heating and Cooling Optimisation
Český názov:
Autor: Bc. Terézia Čapliarová
Ing. Ján Janošovský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: recovery, rekuperácia, pasteurization, pasterizácia, steam boiler, plate heat exchanger, doskové výmenníky tepla, parné kotle
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Terézia Čapliarová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)