16. 10. 2019  21:13 Vladimíra
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARKOŠ, J. -- ČERVEŇANSKÝ, I. -- MIHAĽ, M. Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora. In Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019, s. 11--13. ISBN 978-80-906831-8-1.

Originálny názov: Biokatalytická produkcia prírodných látok s in-situ odstraňovaním produktu z bioreaktora
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (34%)
Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (33%)
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (33%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice
Podnázov:
Od strany: 11
Do strany: 13
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice. Pardubice: Česká membránová platforma, 2019. ISBN 978-80-906831-8-1.

Originálny názov: Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, MEMPUR, 27.-30.5.2019, Pardubice
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-906831-8-1
Vydavateľ: Česká membránová platforma
Miesto vydania: Pardubice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)