Sep 19, 2019   10:30 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

CHMÚRNY, R. -- LABOVSKÁ, Z. Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej. Bachelor thesis. 2019.

Original name: Návrh reaktora a separačných jednotiek na výrobu butyl esteru kyseliny octovej
English name: Design of Reactor and Separation Units for Butyl Acetate Production
Czech name:
Written by (author): Bc. Rastislav Chmúrny
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Bachelor thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: butyl acetate, plug flow reactor, esterification, prietokový rúrový reaktor, pervaporácia, reactive distillaton column, pervaporation, reaktívno-destilačná kolóna, esterifikácia, butyl ester kyseliny octovej
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Bc. Rastislav Chmúrny
Last change: 06/22/2019 22:23 (Data import from library)