20. 11. 2019  12:28 Félix
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VARINY, M. -- FURDA, P. -- KOVÁČ, N. -- MIERKA, O. Analysis of C3 fraction splitting system performance by mathematical modeling in MATLAB environment. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 127--135.

Originální název: Analysis of C3 fraction splitting system performance by mathematical modeling in MATLAB environment
Slovenský název:
Autor: Ing. Miroslav Variny, PhD. (45%)
Bc. Patrik Furda (45%)
Norbert Kováč (5%)
doc. Ing. Otto Mierka, CSc. (5%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo svazku (ročník): 12
Od strany: 127
Do strany: 135
Počet stran: 9
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Poslední změna: 27.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originální název: Acta Chimica Slovaca
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)