20. 11. 2019  12:34 Félix
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARINY, M. -- FURDA, P. -- KOVÁČ, N. -- MIERKA, O. Analysis of C3 fraction splitting system performance by mathematical modeling in MATLAB environment. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 127--135.

Originálny názov: Analysis of C3 fraction splitting system performance by mathematical modeling in MATLAB environment
Slovenský názov:
Autor: Ing. Miroslav Variny, PhD. (45%)
Bc. Patrik Furda (45%)
Norbert Kováč (5%)
doc. Ing. Otto Mierka, CSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 127
Do strany: 135
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originálny názov: Acta Chimica Slovaca
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)