17. 11. 2019  13:20 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARINY, M. -- JEDINÁ, D. -- ILLÉS, P. Zvýšenie energetickej účinnosti jednotky delenia aromátov. In QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové. Hradec Králové,: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, s. 937--945. ISBN 978-80-87952-30-6.

Originálny názov: Zvýšenie energetickej účinnosti jednotky delenia aromátov
Anglický názov: Energy efficiency improvement of aromatics
Autor: Ing. Miroslav Variny, PhD. (65%)
Bc. Dominika Jediná (30%)
Peter Illés (5%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové
Podnázov:
Od strany: 937
Do strany: 945
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové. Hradec Králové,: Magnanimitas akademické sdružení, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6.

Originálny názov: QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-87952-30-6
Vydavateľ: Magnanimitas akademické sdružení
Miesto vydania: Hradec Králové,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)