23. 10. 2019  12:18 Alojza
Akademický informační systém

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POLAKOVIČ, M. Effect of intraparticle diffusion on biocatalytic oxidation with substrate cell-poisoning. In BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko. Groningen: University of Groningen, 2019, s. 407.

Originální název: Effect of intraparticle diffusion on biocatalytic oxidation with substrate cell-poisoning
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (100%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko
Podnázev:
Od strany: 407
Do strany: 407
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko. Groningen: University of Groningen, 2019.

Originální název: BIOTRANS - 14th International symposium on Biocatalysis and Biotransformations, 7.-11.7.2019, Groningen, Holandsko
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: University of Groningen
Místo vydání: Groningen
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)