Jul 16, 2019   12:09 p.m. Drahomír
Academic information system

Department of Transport Construction and Traffic (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 12

PublicationsType of resultYearDetails
Design of a road communication
Oravcová, Ivana -- Kapusta, Vladimír
Návrh trasy cestnej komunikácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a road communication
Remža, Lukáš -- Kapusta, Vladimír
Návrh trasy cestnej komunikácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the Expressway R4 Kapušany - Kuková
Kovalik, Patrik -- Kapusta, Vladimír
Štúdia rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Kuková. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of traffic solution of area operation for diplomatic-social district near Incheba in Bratislava
Tuška, Denis -- Schlosser, Tibor
Návrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design road reconstruction in I/67 Popová - Vernár
Mihok, Erik -- Bačová, Katarína
Návrh rekonštrukcie cestnej komunikácie I/67 v úseku Popová - Vernár. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of winter maintenance on the asphalt pavement layers
Maťaš, Andrej -- Cápayová, Silvia
Pôsobenie prostriedkov zimnej údržby na asfaltové vrstvy vozovky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
New railway connection between Nitra and Bratislava with the journey time less than 1 hour
Fačkovec, Jakub -- Schlosser, Tibor
Nové železničné prepojenie Nitra - Bratislava s cestovným časom pod 1 hodinu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Predstaničné Square in Bratislava - the identity of overhead and underground space
Bogár, Michal -- Schlosser, Tibor
Predstaničné námestie v Bratislave - identita nadzemného a podzemného priestoru. In RADUŠEVIČOVÁ, Z. Městské inženýrství Karlovarsko 2019 - Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2019, p. 52--61.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Principles for the determination of traffic model for medium-sized cities in Slovakia
Kupka, Matej -- Schlosser, Tibor
Zásady na stanovenie dopravného modelu pre stredne veľké mestá na Slovensku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal for transport solutions of city bridge connection from the Petržalka to Castle cliff
Ocelák, Roman -- Schlosser, Tibor
Návrh dopravného riešenia zapojenia mestského mosta z Hradného brala do Petržalky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The design of traffic solution between the north tangetial connection and the tunnel towards Petržalka
Očakovský, Tomáš -- Schlosser, Tibor
Návrh dopravného riešenia prepojenia severnej tangenty tunelom do Petržalky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Traffic engineering and traffic planning rules for boulevard on Mlynské nivy in Bratislava
Šulík, Matej -- Schlosser, Tibor
Dopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v Bratislave. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details