15. 10. 2019  18:00 Terézia
Akademický informačný systém

Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 94

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom
Zakhar, Ronald -- Zembjaková, Ivana -- Hudec, Pavol -- Čacho, František -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 28--37. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František
Adsorption of arsenic by granular ferric oxide: equilibrium and kinetic study. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 61--64. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Ako sa odstraňujú farmaceutiká na čistiarňach odpadových vôd
Bodík, Igor -- Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš
Ako sa odstraňujú farmaceutiká na čistiarňach odpadových vôd. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 113.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal
Plekancová, Michaela -- Ivanová, Lucia -- Řičica, Zdeněk -- Lazor, Michal -- Šurina, Igor -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal. In Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019, s. 50--58.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Bírošová, Lucia
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. s. 18470--18483.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Antibiotic resistant coliforms in humans, food and environment
Bírošová, Lucia -- Krahulcová, Monika -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Štefunková, Andrea -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliforms in humans, food and environment. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, s. 33. ISBN 978-80-973411-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Are today´s WWTPs able to remove pharmaceuticals?
Bodík, Igor -- Ivanová, Lucia -- Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman
Are today´s WWTPs able to remove pharmaceuticals?. In 4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko. Istanbul,: Gelisim University, 2019, s. 99.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method
Casado Villaverde, Irene -- Derco, Ján
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method. Záverečná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá
Butkovičová, Eva -- Popovičová, Alena
Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biogas production: evaluation of the influence of K2FeO4 pretreatment of maple leaves (Acer platanoides) on microbial consortia composition
Planý, Matej -- Czölderová, Marianna -- Kraková, Lucia -- Puškárová, Andrea -- Bučková, Mária -- Šoltys, Katarína -- Budiš, Jaroslav -- Szemes, Tomáš -- Mackuľak, Tomáš -- Wu, Jer-Horng -- Pangallo, Domenico
Biogas production: evaluation of the influence of K2FeO4 pretreatment of maple leaves (Acer platanoides) on microbial consortia composition. Bioprocess and Biosystems Engineering, 42. s. 1151--1163.
články v časopisoch2019Podrobnosti
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP
Hencelová, Kristína -- Jankejech, Peter -- Chávez Fuentes, Juan José -- Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav
BMP tests of lipids produced in industrial WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 183--184. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Borem dopované diamantové elektrody - efektivní nástroj na odstaranění mikropolutantů z odpadních vod
Vojs Staňová, Andrea -- Medvecká, Erika -- Grabicová, K. -- Grabic, Roman -- Marton, Marián -- Mackuľak, Tomáš -- Vojs, Marian
Borem dopované diamantové elektrody - efektivní nástroj na odstaranění mikropolutantů z odpadních vod. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 226--230.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František -- Dluhý, Marián
Combination of chemical precipitation and adsorption for arsenic removal from drinking water. In International Conference Water Resources Protection 2019, From Environmental Goals towards Drinking Water Quality. Bratislava: Slovak Environment Agency, 2019, s. 40--47. ISBN 978-80-8213-005-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of Different Adsorption Materials for Pentavalent Arsenic Removal from Drinking Water
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Čacho, František -- Zembjaková, Ivana -- Casado Villaverde, Irene
Comparison of Different Adsorption Materials for Pentavalent Arsenic Removal from Drinking Water. In 11th Eastern European Young Water Professionals Conference, 1.-5.10.2019, Praha. Praha,: University of Chemistry and Technology, 2019, s. 139--140. ISBN 978-80-7592-054-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čistenie odpadových vôd
Derco, Ján
Čistenie odpadových vôd. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 39--56. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
Gaňová, Petra -- Derco, Ján
Decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Čegiňová, Katarína -- Bodík, Igor
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov
Kučera, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Elimination of micropollutants from effluents of WWTPs. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 73. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita
Valachová, Viktória -- Popovičová, Alena
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Fate of pharmaceuticals through the technological line of WWTP
Ivanová, Lucia -- Bodík, Igor
Fate of pharmaceuticals through the technological line of WWTP. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity
Urminská, Barbora -- Derco, Ján
Impact of ozone-based processes on wastewater ecotoxicity. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Improvement of sludge management of municipal WWTP
Gróf, Nikolas -- Hutňan, Miroslav -- Barbušová, Jana -- Hencelová, Kristína -- Prušanská, Milena
Improvement of sludge management of municipal WWTP. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 187--188. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?
Ivanová, Lucia -- Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction?. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 57--60. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Komplexný výpočet mestských ČOV
Tabiš, Matúš -- Drtil, Miloslav
Komplexný výpočet mestských ČOV. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koreňové čistiarne – progresívny spôsob odstraňovania drog, liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd
Žabka, Dušan
Koreňové čistiarne – progresívny spôsob odstraňovania drog, liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd. Vodohospodársky spravodajca, 62. s. 18--19.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc
Malotová, Viktória -- Hutňan, Miroslav
Kukuričná slama ako možný kosubstrát do bioplynových staníc. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Masové podujatia ako bodové zdroje endokrinných disruptorov
Horáková, Ivana -- Mackuľak, Tomáš -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea
Masové podujatia ako bodové zdroje endokrinných disruptorov. In Endocrine regulations. 2019, s. 32.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd
Bartók, Zoltán -- Bodík, Igor
Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján -- Griebler, Christian
Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 74. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microplastics as an Environmental Risk
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Kecskésová, Stanislava -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as an Environmental Risk. Chemické listy, 113. s. 16--22.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?
Bachratá, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš
Mikro a nanoplasty – nové riziko pre životné prostredie ?. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese. In Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2019, 19.-21.6.2019, Piešťany. Banská Bystrica,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 52--55. ISBN 978-80-8213-003-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mikroplasty - problém súčasnosti ?
Kuchár, Marián -- Mackuľak, Tomáš
Mikroplasty - problém súčasnosti ?. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mitigation of sulphide inhibition in anaerobic treatment of wastewater with a high sulphur content
Gróf, Nikolas -- Barbušová, Jana -- Hencelová, Kristína -- Szabová, Petra -- Hutňan, Miroslav
Mitigation of sulphide inhibition in anaerobic treatment of wastewater with a high sulphur content. In 4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko. Istanbul,: Gelisim University, 2019, s. 53.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor
Bakošová, Monika -- Trautenberger, Rudolf -- Derco, Ján -- Kavor, Juraj -- Valiauga, Petra -- Oravec, Juraj -- Vasičkaninová, Anna
Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 29. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Molovčák, Adrián -- Derco, Ján
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii
Hanuljaková, Hana -- Mackuľak, Tomáš
Monitoring a správanie sa psychoaktívnych látok v mestskej kanalizácii. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd
Medvecká, Katarína -- Czölderová, Marianna
Možnosti inkapsulácie železanov s cieľom ich využitia v procesoch čistenia odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti odstraňovania mikroplastov z odpadových vôd
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Kučera, Jozef -- Mackuľak, Tomáš
Možnosti odstraňovania mikroplastov z odpadových vôd. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 453--456.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch
Tothová, Karolína -- Hutňan, Miroslav
Možnosti riešenia inhibičného vplyvu síry v anaeróbnych procesoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Kováčová, Monika -- Bodík, Igor
Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov
Toporcerová, Katarína -- Bodík, Igor
Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Music festivals and drugs: Wastewater analysis
Mackuľak, Tomáš -- Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Golovko, Oksana -- Koba, Olga -- Mackuľaková, Markéta -- Špalková, Viera -- Gál, Miroslav -- Grabic, Roman
Music festivals and drugs: Wastewater analysis. Science of the Total Environment, 659. s. 326--334.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice- ekotoxické účinky na životné prostredie. Chemické listy, 113. s. 97--103.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh
Gergelyová, Kitty -- Zakhar, Ronald
Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou
Zembjaková, Ivana -- Derco, Ján
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd
Guzikiewiczová, Eva -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie fosforu z kalových a vyčistených odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov
Božoňová, Michaela -- Hutňan, Miroslav
Odstraňovanie sulfánu v recirkulovanom bioplyne ako metóda na znižovanie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Valičková, Mária -- Vrabeľ, Martin -- Čižmárová, Oľga
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu. Vodní hospodářství :, 69. s. 6--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Odstraňovanie vybraných antibiotík z odpadových vôd pomocou zeolitov
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor
Odstraňovanie vybraných antibiotík z odpadových vôd pomocou zeolitov. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 445--448.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
Karlovská, Ines -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV
Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV. Vodohospodársky spravodajca :, 62. s. 13--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV
Kúdela, Pavol -- Drtil, Miloslav
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík
Sameliaková, Zuzana -- Bodík, Igor
Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst
Kianička, Jana -- Čík, Gabriel -- Šeršeň, František -- Špánik, Ivan -- Sokolík, Robert -- Filo, Juraj
Photo-Reduction of CO2 by VIS Light on Polythiophene-ZSM-5 Zeolite Hybrid Photo-Catalyst. Molecules, 24. s. 5.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd
Riadnykh, Kateryna -- Derco, Ján
Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely
Miklovičová, Katarína -- Bodík, Igor
Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prienik liečiv a ich metabolitov do povrchových vôd Slovenska
Horáková, Ivana
Prienik liečiv a ich metabolitov do povrchových vôd Slovenska. Vodohospodársky spravodajca, 62. s. 14--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?
Rutzká, Helena -- Bodík, Igor
Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Tonhajzerová, Martina
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 190. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes
Derco, Ján -- Horváthová, Mária -- Urminská, Barbora -- Čižmárová, Oľga -- Zakhar, Ronald
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes. Beau Bassin, Maurícius,: Lambert Academic Publishing, 2019. 77 s. ISBN 978-613-9-47454-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Research of selected remediation processes for contaminated groundwater resources
Šimkovič, Karol -- Derco, Ján
Research of selected remediation processes for contaminated groundwater resources. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Kurtulík, Martin -- Mackuľak, Tomáš
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale. In Endocrine regulations. 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Sewage sludge as a source of triclosan-resistant bacteria
Lépesová, Kristína -- Krahulcová, Monika -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Sewage sludge as a source of triclosan-resistant bacteria. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 34--40.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sorption removal of antibiotics by Slovak natural zeolite
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Gróf, Nikolas -- Bodík, Igor
Sorption removal of antibiotics by Slovak natural zeolite. In 4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko. Istanbul,: Gelisim University, 2019, s. 46--52.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu
Hrnková, Lucia -- Hutňan, Miroslav
Spracovanie externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii čistiarenského kalu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Substrate inhibition and pH effect on denitritation with granular biomass
Kecskésová, Stanislava -- Imreová, Zuzana -- Kožárová, Bibiána -- Derco, Ján -- Drtil, Miloslav
Substrate inhibition and pH effect on denitritation with granular biomass. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 91--96.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov
Kožárová, Bibiána -- Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov. In Čištění průmyslových odpadních vod: Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno, Česko,: Tribun EU, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov
Kožárová, Bibiána -- Kecskésová, Stanislava -- Matulová, Zuzana -- Kúdela, Pavol -- Drtil, Miloslav
Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 362--369.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu
Jankejech, Peter -- Hutňan, Miroslav
Štúdium možností anaeróbnej stabilizácie kalu z ČOV na spracovanie vôd z automobilového priemyslu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation
Arcieri, Tommaso -- Hutňan, Miroslav
Tests of biogas potential as effective tool for anaerobic digestion processes evaluation. Záverečná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The effect of pentavalent arsenic on microorganisms in activated sludge
Zakhar, Ronald -- Derco, Ján -- Dudková, Andrea -- Čacho, František
The effect of pentavalent arsenic on microorganisms in activated sludge. In QUAERE 2019, roč. IX., Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, 24.-28.6.2019, Hradec Králové. Hradec Králové,: Magnanimitas akademické sdružení, 2019, s. 996--1002. ISBN 978-80-87952-30-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The influence of maize waste pretreatment conditions to increase the biogas production
Barbušová, Jana -- Hutňan, Miroslav -- Gróf, Nikolas -- Hencelová, Kristína
The influence of maize waste pretreatment conditions to increase the biogas production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 114. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment
Urminská, Barbora -- Derco, Ján -- Bony, Silvie -- Devaux, Alain -- Šimkovič, Karol -- Čižmárová, Oľga
Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 77. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Use of Paulownia sp. leaves for the biogas production
Ivanová, Lucia -- Rutzká, Helena -- Bodík, Igor
Use of Paulownia sp. leaves for the biogas production. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 115. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Use of zeolites for macronutrients removal from wastewater
Urminská, Barbora -- Derco, Ján -- Zakhar, Ronald -- Korpicsová, Adriana
Use of zeolites for macronutrients removal from wastewater. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 150--161.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vodné rastliny – možná bioakumulácia pre potravový reťazec, ale aj účinný spôsob odstraňovania liečiv a drog z vôd
Mackuľak, Tomáš -- Žabka, Dušan -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Tichý, Jozef -- Bodík, Igor
Vodné rastliny – možná bioakumulácia pre potravový reťazec, ale aj účinný spôsob odstraňovania liečiv a drog z vôd. Vodní hospodářství :, 69. s. 3--6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie
Paulíková, Michaela -- Zakhar, Ronald
Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie
Zakhar, Ronald -- Paulíková, Michaela -- Čacho, František -- Derco, Ján
Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 457--460.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv mikroplastov na výskyt liečiv a drog v odpadových vodách
Belišová, Noemi -- Kožárová, Bibiána -- Kučera, Jozef -- Vojs Staňová, Andrea -- Grabic, Roman -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv mikroplastov na výskyt liečiv a drog v odpadových vodách. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 232--240.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv prítokových koncentrácií amoniakálneho dusíka na nábeh vysokoúčinnej nitritácie
Kecskésová, Stanislava -- Kožárová, Bibiána -- Drtil, Miloslav
Vplyv prítokových koncentrácií amoniakálneho dusíka na nábeh vysokoúčinnej nitritácie. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 478--481.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv teploty na degradáciu farbív v odpadových vodách z celulózo-papierenského priemyslu
Čižmárová, Oľga -- Šoltýsová, Nikola -- Derco, Ján
Vplyv teploty na degradáciu farbív v odpadových vodách z celulózo-papierenského priemyslu. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019. Brno: CzWA service, 2019, s. 449--452.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravie
Majerová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie
Števuľová, Renáta -- Mackuľak, Tomáš
Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov
Žulkovský, Ján -- Drtil, Miloslav
Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v celulózo-papierenskom priemysle ozónom
Paprčiaková, Veronika -- Derco, Ján
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v celulózo-papierenskom priemysle ozónom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie
Šoltýsová, Nikola -- Derco, Ján
Výskum odstraňovania sfarbenia a inhibičných účinkov v odpadových vodách celulózo-papierenskom priemysle procesom adsorpcie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu
Paškevič, Jakub -- Mackuľak, Tomáš
Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Water Management in Vietnam - Problems and Solutions
Nguyen Thi, Tuoi -- Drtil, Miloslav
Water Management in Vietnam - Problems and Solutions. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu
Bírošová, Lucia -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-972752-5-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zeolite and biochar as sorption material for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Bodík, Igor
Zeolite and biochar as sorption material for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater. In CER Comparative European Research 2019. Londýn: Sciemcee Publishing London, 2019, s. 55--56. ISBN 978-1-9993071-2-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie
Vavro, Martin -- Hutňan, Miroslav
Zhodnotenie činnosti kalového hospodárstva ČOV Nové Mesto nad Váhom a návrh na jej zlepšenie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zmena pH ako spôsob zvyšovania účinnosti sorpcie farmaceutík
Szabová, Petra -- Plekancová, Michaela -- Kováčová, Monika -- Bodík, Igor
Zmena pH ako spôsob zvyšovania účinnosti sorpcie farmaceutík. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 217.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti