16. 10. 2019  8:45 Vladimíra
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 54

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Advanced Process Control of a Depropanizer Column
Mojto, Martin -- Ľubušký, Karol -- Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Advanced Process Control of a Depropanizer Column. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 37. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger
Galčíková, Lenka -- Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika
Advanced Robust MPC Design for Plate Heat Exchanger. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 29. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Agile manoeuvres using model predictive control
Fedorová, Kristína -- Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Agile manoeuvres using model predictive control. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 136--141.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions
Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical Papers, 73. s. 611--618.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions
Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Approximate explicit robust model predictive control of a CSTR with fast reactions. Chemical Papers, 73. s. 611--618.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Closed-loop dynamic real-time optimization of a batch graft polymerization reactor
Bousbia-Salah, Ryad -- Lesage, F. -- Fikar, Miroslav -- Latifi, M.A.
Closed-loop dynamic real-time optimization of a batch graft polymerization reactor. In 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven. 1. vyd. Amsterdam, Holandsko,: Elsevier, 2019, s. 1345. ISBN 978-0-128-19939-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of Two Approaches to Agile Manoeuvres via MPC
Fedorová, Kristína -- Bakaráč, Peter -- Kvasnica, Michal
Comparison of Two Approaches to Agile Manoeuvres via MPC. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 38. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach
Kvasnica, Michal -- Bakaráč, Peter -- Klaučo, Martin
Complexity reduction in explicit MPC: A reachability approach. Systems and Control Letters, 124. s. 19--26.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Convex Enclosures for Constrained Reachability Tubes
Villanueva, Mario -- Feng, Xuhui -- Paulen, Radoslav -- Chachuat, Benoit -- Houska, Boris
Convex Enclosures for Constrained Reachability Tubes. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 118.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets
Oravec, Juraj -- Holaza, Juraj -- Horváthová, Michaela -- Nguyen, Ngoc Anh -- Kvasnica, Michal -- Bakošová, Monika
Convex-lifting-based robust control design using the tunable robust invariant sets. European Journal of Control, 49. s. 44--52.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Development and Implementation of Control Algorithms for Furuta Pendulum
Furka, Matúš -- Klaučo, Martin
Development and Implementation of Control Algorithms for Furuta Pendulum. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 30. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum
Furka, Matúš -- Klaučo, Martin
Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dual-Control-Based Approach to Batch Process Operation under Uncertainty Based on Optimality-Conditions Parametrization
Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Dual-Control-Based Approach to Batch Process Operation under Uncertainty Based on Optimality-Conditions Parametrization. Industrial and Engineering Chemistry Research, 58. s. 13508--13516.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin's minimum principle and set-membership adaptation
Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Dynamic real-time optimization of batch processes using Pontryagin's minimum principle and set-membership adaptation. Computers and Chemical Engineering, 128. s. 488--495.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Educational Device Flexy2 in the Teaching of Experimental Identification
Čirka, Ľuboš -- Kalúz, Martin -- Dzurková, Diana -- Valo, Richard
Educational Device Flexy2 in the Teaching of Experimental Identification. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 239--244. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effective Recursive Set-membership State Estimation for Robust Linear MPC
Valero, Carlos E. -- Paulen, Radoslav
Effective Recursive Set-membership State Estimation for Robust Linear MPC. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 486.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Efficient robust nonlinear model predictive control via approximate multi-stage programming: A neural networks based approach
Daosud, Wachira -- Kittisupakorn, Paisan -- Fikar, Miroslav -- Lucia, Sergio -- Paulen, Radoslav
Efficient robust nonlinear model predictive control via approximate multi-stage programming: A neural networks based approach. In 29th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, part A, 16.-19.6.2019, Eindhoven. 1. vyd. Amsterdam, Holandsko,: Elsevier, 2019, s. 571--576. ISBN 978-0-128-19939-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov
Malovcová, Marika -- Kalúz, Martin
Elektronický systém evidencie majetku s využitím čiarových a QR kódov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation
Sharma, Ayush -- Valo, Richard -- Kalúz, Martin -- Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, 76. s. 155--164.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Interval Superposition Arithmetic for Guaranteed Parameter Estimation
Su, Junyan -- Zha, Yanlin -- Wang, Kai -- Villanueva, Mario E. -- Paulen, Radoslav -- Houska, Boris
Interval Superposition Arithmetic for Guaranteed Parameter Estimation. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 574--579.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu
Štofa, Jozef -- Kalúz, Martin
Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control
Kiš, Karol -- Klaučo, Martin
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 43. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws
Kiš, Karol -- Klaučo, Martin
Machine Learning Approaches Applied to Generation of Explicit Control Laws. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control
Klaučo, Martin -- Kalúz, Martin -- Kvasnica, Michal
Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 77. s. 1--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Metódy dvojúrovňovej optimalizácie
Boroš, Daniel -- Paulen, Radoslav
Metódy dvojúrovňovej optimalizácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mimicking Predictive Control with Neural Networks in Domestic Heating Systems
Löhr, Yannik -- Klaučo, Martin -- Kalúz, Martin -- Mönnigmann, Martin
Mimicking Predictive Control with Neural Networks in Domestic Heating Systems. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 19--24. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Mészáros, Alajos
Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 228--233. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column
Mojto, Martin -- Paulen, Radoslav -- Ľubušký, Karol -- Fikar, Miroslav
Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column. In Advanced Process Modelling Forum 2019. Londýn: Process Systems Enterprise Ltd., 2019, s. 5--6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor
Bakošová, Monika -- Trautenberger, Rudolf -- Derco, Ján -- Kavor, Juraj -- Valiauga, Petra -- Oravec, Juraj -- Vasičkaninová, Anna
Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 29. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Lehotová, Michaela -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd
Križan, Darko -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie organického znečistenia z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd
Kavor, Juraj -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov pre odstraňovanie dusíkatých zlúčenín z odpadových vôd. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation
Valiauga, Petra -- Paulen, Radoslav
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 112.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement
Valiauga, Petra -- Paulen, Radoslav
Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 256--261. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
MPC-Based Reference Governors: Theory and Case Studies
Klaučo, Martin -- Kvasnica, Michal
MPC-Based Reference Governors: Theory and Case Studies. Londýn,: Springer, 2019. 137 s. ISBN 978-3-030-17404.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces
Čizmazia, Oliver -- Kalúz, Martin
Návrh riadiaceho systému pre pasterizačný proces. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu
Horváthová, Michaela -- Oravec, Juraj
Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Occurrence and potential environmental risk of surfactants and their transformation products discharged by wastewater treatment plants
Freeling, Finnian -- Alygizakis, Nikiforos A. -- von der Ohe, Peter C. -- Slobodník, Jaroslav -- Oswald, Peter -- Aalizadeh, Reza -- Čirka, Ľuboš -- Thomaidis, Nikolaos S. -- Scheurer, Marco
Occurrence and potential environmental risk of surfactants and their transformation products discharged by wastewater treatment plants. Science of the Total Environment, 681. s. 475--487.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Ochranná známka tbxmanager
Kvasnica, Michal
Ochranná známka tbxmanager. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019. 1 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Optimal Control of Membrane Processes
Fikar, Miroslav
Optimal Control of Membrane Processes. In 8th International Symposium on Design, Operation and Control of Chemical Processes (PSE Asia 2019). 1. vyd. Bangkok: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019, s. 6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Parametric Optimization with the MPT Toolbox and its Applications in Optimal Control
Klaučo, Martin -- Kvasnica, Michal
Parametric Optimization with the MPT Toolbox and its Applications in Optimal Control. In 30th European Conference on Operational Research, 26.-29.6.2019, Dublin. 1. vyd. Dublin: Association of European Operational Research Societies, 2019, s. 280.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Míková, Lucia -- Oravec, Juraj
Prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prínos automatizácie pre životné prostredie
Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Vasičkaninová, Anna
Prínos automatizácie pre životné prostredie. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 95--114. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Real-Time Implementation of Explicit Model Predictive Control
Kvasnica, Michal -- Jones, Colin N. -- Pejcic, Ivan -- Holaza, Juraj -- Korda, Milan -- Bakaráč, Peter
Real-Time Implementation of Explicit Model Predictive Control. In RAKOVIC, S R. -- LEVINE, W S. Handbook of Model Predictive Control. Švajčiarsko: Birkhauser/Springer, 2019, s. 387--412. ISBN 978-3-319-77488-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Riadenie kmitavých systémov
Gubrický, Michal -- Klaučo, Martin
Riadenie kmitavých systémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu
Hronec, Rudolf -- Klaučo, Martin
Riadenie polohy objektu v prúde vzduchu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law
Horváthová, Hana -- Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika -- Kvasnica, Michal
Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 24. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Robust Event-triggered Networked MPC with Active Set Updates
Berner, Patrik -- König, Kai -- Kvasnica, Michal -- Mönnigmann, Martin
Robust Event-triggered Networked MPC with Active Set Updates. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 7--12. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Set-Theoretic State Estimation for Multi-output Systems using Block and Sequential
Valero, Carlos E. -- Paulen, Radoslav
Set-Theoretic State Estimation for Multi-output Systems using Block and Sequential. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 268--273. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika -- Galčíková, Lenka -- Slávik, Michal -- Horváthová, Michaela -- Mészáros, Alajos
Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis. Energy, 180. s. 303--314.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Štatistická analýza dát v programovacom jazyku R
Nosko, Jakub -- Čirka, Ľuboš
Štatistická analýza dát v programovacom jazyku R. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Trends in preparing cyber-physical systems engineers
Lieu Tran, Thi Bich -- Törngren, Martin E. -- Nguyen, Huu Duc -- Paulen, Radoslav -- Gleason, Nancy Webster -- Duong, Tronghai
Trends in preparing cyber-physical systems engineers. Cyber-Physical Systems, 5. s. 65--91.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Viacrozmerné riadenie chemického reaktora
Hatvanyi, Matej -- Klaučo, Martin
Viacrozmerné riadenie chemického reaktora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vnútorný navigačný systém pre robotické vozidlá
Karaffová, Katarína -- Kalúz, Martin
Vnútorný navigačný systém pre robotické vozidlá. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti