30. 10. 2020  10:35 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 30

Publikácie
Druh výsledkuRokPodrobnosti
Adaptive multi-stage NMPC using sigma point principles
Thangavel, Sakthi -- Paulen, Radoslav -- Engell, Sebastian
Adaptive multi-stage NMPC using sigma point principles. In European Control Conference 2020. Piscataway (USA),: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 196--201. ISBN 978-1-7281-8813-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Advanced Control of Heat Exchangers in Series
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Mészáros, Alajos
Advanced Control of Heat Exchangers in Series. In 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering. Budapešť, Maďarsko,: IEEE, 2020, s. 385--390. ISBN 978-1-7281-8050-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Advanced Process Control of an Industrial Depropanizer Column using Data-based Inferential Sensors
Mojto, Martin -- Ľubušký, Karol -- Fikar, Miroslav -- Paulen, Radoslav
Advanced Process Control of an Industrial Depropanizer Column using Data-based Inferential Sensors. In 30th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Amsterdam,: Elsevier, 2020, s. 1213--1218. ISBN 978-0-12-823511-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Bayesian Approach to Probabilistic Design Space Characterization: A Nested Sampling Strategy
Kusumo, Kennedy P. -- Gomoescu, Lucian -- Paulen, Radoslav -- Munoz, Salvador Garcia -- Pantelides, Constantinos C. -- Shah, Nilay -- Chachuat, Benoit
Bayesian Approach to Probabilistic Design Space Characterization: A Nested Sampling Strategy. Industrial and Engineering Chemistry Research, 59. s. 2396--2408.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Bezdrôtová sieť snímačov
Nemeš, Martin -- Kalúz, Martin
Bezdrôtová sieť snímačov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Control of heat exchangers in series using neural network predictive controllers
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Mészáros, Alajos
Control of heat exchangers in series using neural network predictive controllers. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 41--48.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Efficient Convex-Lifting-Based Robust Control of a Chemical Reactor
Horváthová, Michaela -- Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika
Efficient Convex-Lifting-Based Robust Control of a Chemical Reactor. In Chemical Engineering Transactions. [s.l.], Taliansko: Italian Association of Chemical Engineering, 2020, s. 865--870. ISBN 978-88-95608-79-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Efficient Fuzzy Control of a Biochemical Reactor
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Horváthová, Michaela
Efficient Fuzzy Control of a Biochemical Reactor. In Chemical Engineering Transactions. [s.l.], Taliansko: Italian Association of Chemical Engineering, 2020, s. 85--90. ISBN 978-88-95608-79-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger
Oravec, Juraj -- Horváthová, Michaela -- Bakošová, Monika
Energy efficient convex-lifting-based robust control of a heat exchanger. Energy, 201. s. 1--11.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Explaining the rationale behind the risk assessment of surfactants by Freeling et al. (2019)
von der Ohe, Peter C. -- Freeling, Finnian -- Alygizakis, Nikiforos A. -- Slobodník, Jaroslav -- Oswald, Peter -- Aalizadeh, Reza -- Čirka, Ľuboš -- Thomaidis, Nikolaos S. -- Scheurer, Marco
Explaining the rationale behind the risk assessment of surfactants by Freeling et al. (2019). Science of the Total Environment, 721. s. 1--4.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Explicit Model Predictive Control Design for Heat Exchanger
Galčíková, Lenka -- Oravec, Juraj
Explicit Model Predictive Control Design for Heat Exchanger. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla
Beke, Patrik -- Kalúz, Martin
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Fuzzy control of heat exchangers in series using complex control structures
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj
Fuzzy control of heat exchangers in series using complex control structures. In PEKAŘ, L. Advanced Analytic and Control Techniques for Thermal Systems with Heat Exchangers. 1. vyd. Cambridge, Massachusetts, USA,: Academic Press Elsevier, 2020, s. 287--306. ISBN 978-0-12-819422-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Kintler, Matej -- Paulen, Radoslav
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors
Furka, Matúš -- Kiš, Karol -- Horváthová, Michaela -- Mojto, Martin -- Bakošová, Monika
Identification and Control of a Cascade of Biochemical Reactors. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, s. 1--7. ISBN 978-1-7281-4381-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora na produkciu etanolu
Nguyen Hai, Trieu -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora na produkciu etanolu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Puk, Jakub -- Klaučo, Martin
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Modelovanie a riadenie fermentačného procesu na výrobu etanolu
Krištof, Michal -- Bakošová, Monika
Modelovanie a riadenie fermentačného procesu na výrobu etanolu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Smetana, Mikuláš -- Paulen, Radoslav
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Multi-stage NMPC using sigma point principles
Thangavel, Sakthi -- Paulen, Radoslav -- Engell, Sebastian
Multi-stage NMPC using sigma point principles. In ACODS 2020, 6th Conference on Advances in Control and Optimization of Dynamical Systems. IFAC, Elsevier, 2020: 2020, s. 386--391.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Nested Sampling Strategy for Bayesian Design Space Characterization
Kusumo, Kennedy P. -- Gomoescu, Lucian -- Paulen, Radoslav -- García Muñoz, Salvador -- Pantelides, Constantinos C. -- Shah, Nilay -- Chachuat, Benoit
Nested Sampling Strategy for Bayesian Design Space Characterization. In 30th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. Amsterdam,: Elsevier, 2020, s. 1957--1962. ISBN 978-0-12-823511-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Neural Network Controllers in Chemical Technologies
Kiš, Karol -- Klaučo, Martin -- Mészáros, Alajos
Neural Network Controllers in Chemical Technologies. In 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering. Budapešť, Maďarsko,: IEEE, 2020, s. 397--402. ISBN 978-1-7281-8050-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Nonlinear Predictive Control of Rotary Inverted Pendulum
Morozov, Alexey -- Klaučo, Martin
Nonlinear Predictive Control of Rotary Inverted Pendulum. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
PIDDESIGN: číslo ochrannej známky 252910 , dátum oznámenia o zápise 3.9.2020
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika
PIDDESIGN: číslo ochrannej známky 252910 , dátum oznámenia o zápise 3.9.2020. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva, 2020. 2 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Slávik, Michal -- Oravec, Juraj
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Regionless Explicit Model Predictive Control of Active Suspension Systems With Preview
Theunissen, Johan -- Sorniotti, Aldo -- Gruber, Patrick -- Fallah, Saber -- Ricco, Marco -- Kvasnica, Michal -- Dhaens, Miguel
Regionless Explicit Model Predictive Control of Active Suspension Systems With Preview. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 67. s. 4877--4888.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Robust Multi-Stage Nonlinear Model Predictive Control Using Sigma Points
Thangavel, Sakthi -- Paulen, Radoslav -- Engell, Sebastian
Robust Multi-Stage Nonlinear Model Predictive Control Using Sigma Points. Processes, 8. s. 1--36.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Robustné riadenie SISO systémov
Žabková, Alexandra -- Vasičkaninová, Anna
Robustné riadenie SISO systémov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
Trautenberger, Rudolf -- Oravec, Juraj
Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Webová aplikácia na vkladanie a spracovanie údajov
Chowaniecová, Denisa -- Čirka, Ľuboš
Webová aplikácia na vkladanie a spracovanie údajov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti