16. 12. 2018  4:06 Albína
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 34

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A Parametric Programming Approach to Automated Integrated Circuit Design
Števek, Juraj -- Kvasnica, Michal -- Fikar, Miroslav -- Gomola, Alojz
A Parametric Programming Approach to Automated Integrated Circuit Design. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 26. s. 1180--1191.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Approximate model predictive building control via machine learning
Drgoňa, Ján -- Picard, Damien -- Kvasnica, Michal -- Helsen, Lieve M L
Approximate model predictive building control via machine learning. In Applied Energy. 2018, s. 199--216.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Automatická Pasterizačná Linka
Bányi, Kornel -- Valo, Richard
Automatická Pasterizačná Linka. Bakalárska práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Automatické dávkovanie liekov
Bakošová, Monika -- Vasičkaninová, Anna -- Oravec, Juraj
Automatické dávkovanie liekov. In Chemické látky a zdravie. 1. vyd. Bratislava: FCHPT STU, 2018, s. 115--130. ISBN 978-80-89597-90-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Comparison of Inverted Pendulum Stabilization with PID, LQ and MPC Control
Bakaráč, Peter -- Klaučo, Martin -- Fikar, Miroslav
Comparison of Inverted Pendulum Stabilization with PID, LQ and MPC Control. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁKOVÁ, A. Proceedings of the IEEE Conference 2018 Cybernetics & Informatics (K&I) [elektronický zdroj]. Bratislava: 2018, ISBN 978-1-5386-4419-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Dual robust control of batch processes based on optimality-conditions parameterization
Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Dual robust control of batch processes based on optimality-conditions parameterization. In IFAC-PapersOnLine. 2018, s. 774--779.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Dynamic Real-time Optimization of Batch Membrane Processes using Pontryagin’s Minimum Principle
Paulen, Radoslav -- Sharma, Ayush -- Fikar, Miroslav
Dynamic Real-time Optimization of Batch Membrane Processes using Pontryagin’s Minimum Principle. In 28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, June 10th- June 13th, 2018 Graz, Austria. Amsterdam: Elsevier, 2018, s. 1045--1050. ISBN 978-0-444-64235-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Effective recursive parallelotopic bounding for robust output-feedback control
Sharma, Udit -- Thangavel, Sakthi -- Gottu Mukkula, Anwesh Reddy -- Paulen, Radoslav
Effective recursive parallelotopic bounding for robust output-feedback control. In IFAC-PapersOnLine. 2018, s. 1032--1037.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Energy-Efficient Swing up and Explicit MPC Stabilization of an Inverted Pendulum
Bakaráč, Peter -- Artzová, Petra -- Kvasnica, Michal
Energy-Efficient Swing up and Explicit MPC Stabilization of an Inverted Pendulum. In IFAC-PapersOnLine: 6th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control NMPC 2018, Madison, Wisconsin, USA, 19.-22.8. 2018. s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Experimental validation and comparison of time-optimal and industrial strategy for membrane separation process
Sharma, Ayush -- Valo, Richard -- Kalúz, Martin -- Paulen, Radoslav -- Fikar, Miroslav
Experimental validation and comparison of time-optimal and industrial strategy for membrane separation process. In Preprints of the 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, TU Wien, February 21-28, 2018: MATHMOD 2018. 1. vyd. Wien: IFAC, 2018, s. 869--874. ISBN 978-3-901608-91-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Explicit MPC based on Approximate Dynamic Programming
Bakaráč, Peter -- Holaza, Juraj -- Klaučo, Martin -- Kalúz, Martin -- Löfberg, Johan -- Kvasnica, Michal
Explicit MPC based on Approximate Dynamic Programming. In European Control Conference 2018, June 12-15, 2018, Limasol, Cyprus. [s.l.]: IEEE, 2018, s. 1172--1177. ISBN 978-3-9524-2699-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Flexy: An Open-source Device for Control Education
Kalúz, Martin -- Čirka, Ľuboš -- Fikar, Miroslav
Flexy: An Open-source Device for Control Education. In 13th APCA International Conference on Automatic Control and Soft Computing, CONTROLO 2018, Azores, Portugal, June 4-6, 2018. IEEE: [s.l.], 2018, s. 37--42. ISBN 978-989-20-8523-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Gain-scheduled control of counter-current shell-and-tube heat exchangers in series
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Oravec, Juraj -- Mészáros, Alajos
Gain-scheduled control of counter-current shell-and-tube heat exchangers in series. Chemical Engineering Transactions, 70. s. 1399--1404.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Modelling and Optimisation of Membrane Process Operation
Šatura, Lukáš -- Paulen, Radoslav
Modelling and Optimisation of Membrane Process Operation. Bakalárska práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
MPC-based reference governor control of a continuous stirred-tank reactor
Holaza, Juraj -- Klaučo, Martin -- Drgoňa, Ján -- Oravec, Juraj -- Kvasnica, Michal -- Fikar, Miroslav
MPC-based reference governor control of a continuous stirred-tank reactor. Computers and Chemical Engineering, 108. s. 289--299.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Multivariable Robust Model Predictive Control of a Laboratory Chemical Reactor
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika -- Hanulová, Linda -- Mészáros, Alajos
Multivariable Robust Model Predictive Control of a Laboratory Chemical Reactor. In 28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, June 10th- June 13th, 2018 Graz, Austria. Amsterdam: Elsevier, 2018, s. 961--966. ISBN 978-0-444-64235-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor
Slávik, Michal -- Oravec, Juraj
Návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor. Bakalárska práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla
Galčíková, Lenka -- Oravec, Juraj
Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla. Bakalárska práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Optimal Control of Industrial Storage Tanks
Kukla, Juraj -- Klaučo, Martin
Optimal Control of Industrial Storage Tanks. Diplomová práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy
Kohút, Roman -- Kvasnica, Michal
Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy. Bakalárska práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Prediktívne riadenie inverzného kyvadla
Artzová, Petra -- Kvasnica, Michal
Prediktívne riadenie inverzného kyvadla. Diplomová práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Prototyp SCADA aplikácie pre riadenie a monitorovanie dopravy
Boloz, Miroslav -- Valo, Richard
Prototyp SCADA aplikácie pre riadenie a monitorovanie dopravy. Diplomová práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Riadenie sústavy vozidiel
Horňák, Milan -- Holaza, Juraj
Riadenie sústavy vozidiel. Diplomová práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Robotická optimalizácia
Morozov, Alexey -- Kvasnica, Michal
Robotická optimalizácia. Bakalárska práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Robotická optimalizácia
Fedorová, Kristína -- Kvasnica, Michal
Robotická optimalizácia. Bakalárska práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Robust controller design for a laboratory heat exchanger
Vasičkaninová, Anna -- Bakošová, Monika -- Čirka, Ľuboš -- Kalúz, Martin -- Oravec, Juraj
Robust controller design for a laboratory heat exchanger. Applied Thermal Engineering, 128. s. 1297--1309.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Robust model predictive control and PID control of shell-and-tube heat exchangers
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika -- Trafczynski, Marian -- Vasičkaninová, Anna -- Mészáros, Alajos -- Markowski, Mariusz
Robust model predictive control and PID control of shell-and-tube heat exchangers. Energy, 159. s. 1--10.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Robust Model Predictive Control Based on Stabilizing Parameter Space Calculus
Mutlu, Ilhan -- Oravec, Juraj -- Schrödel, Frank -- Vosswinkel, Rick -- Bakošová, Monika -- Söylemez, Mehmet Turan
Robust Model Predictive Control Based on Stabilizing Parameter Space Calculus. In European Control Conference 2018, June 12-15, 2018, Limasol, Cyprus. [s.l.]: IEEE, 2018, s. 206--212. ISBN 978-3-9524-2699-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Robust model predictive control of a plate heat exchanger
Oravec, Juraj -- Bakošová, Monika -- Vasičkaninová, Anna -- Mészáros, Alajos
Robust model predictive control of a plate heat exchanger. Chemical Engineering Transactions, 70. s. 25--30.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Robustné prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora
Hanulová, Linda -- Oravec, Juraj
Robustné prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora. Diplomová práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Towards On-Line Tunable Explicit MPC Using Interpolation
Klaučo, Martin -- Kvasnica, Michal
Towards On-Line Tunable Explicit MPC Using Interpolation. In IFAC-PapersOnLine. 2018, s. 18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Tvorba dynamických webových stránok
Bačíková, Barbora -- Čirka, Ľuboš
Tvorba dynamických webových stránok. Bakalárska práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Využitie strojového učenia a umelej inteligencie na odhad procesných veličín
Hrstka, Samuel -- Kvasnica, Michal
Využitie strojového učenia a umelej inteligencie na odhad procesných veličín. Bakalárska práca. 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava
Bakošová, Monika -- Horňáček, Michal -- Oravec, Juraj
20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. 1.. vyd. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-89597-99-4.
zborník2018Podrobnosti