21. 10. 2019  20:25 Uršuľa
Akademický informační systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SHARMA, A. -- VALO, R. -- KALÚZ, M. -- PAULEN, R. -- FIKAR, M. Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, 76. s. 155--164.

Originální název: Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation
Slovenský název:
Autor: Ing. Ayush Sharma (60%)
Ing. Richard Valo, PhD. (5%)
Ing. Martin Kalúz, PhD. (5%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (10%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (20%)
Pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Process Control
Číslo svazku (ročník): 76
Od strany: 155
Do strany: 164
Počet stran: 10
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ayush Sharma
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Process Control. 2019.

Originální název: Journal of Process Control
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)