24. 10. 2020  3:13 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SHARMA, A. -- VALO, R. -- KALÚZ, M. -- PAULEN, R. -- FIKAR, M. Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation. Journal of Process Control, 76. s. 155--164.

Originálny názov: Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum:
Journal of Process Control
Číslo zväzku (ročník):
76
Od strany:
155
Do strany:
164
Počet strán:
10
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ayush Sharma, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Process Control. 2019.

Originálny názov:
Journal of Process Control
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)