19. 10. 2019  4:55 Kristián
Akademický informační systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MOJTO, M. -- PAULEN, R. -- ĽUBUŠKÝ, K. -- FIKAR, M. Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column. In Advanced Process Modelling Forum 2019. Londýn: Process Systems Enterprise Ltd., 2019, s. 5--6.

Originální název: Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column
Slovenský název:
Autor: Ing. Martin Mojto (50%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (15%)
Ing. Karol Ľubušký (15%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (20%)
Pracoviště: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Advanced Process Modelling Forum 2019
Podnázev:
Od strany: 5
Do strany: 6
Počet stran: 2
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Mojto
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Advanced Process Modelling Forum 2019. Londýn: Process Systems Enterprise Ltd., 2019.

Originální název: Advanced Process Modelling Forum 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Process Systems Enterprise Ltd.
Místo vydání: Londýn
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)