18. 10. 2019  21:44 Lukáš
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOJTO, M. -- PAULEN, R. -- ĽUBUŠKÝ, K. -- FIKAR, M. Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column. In Advanced Process Modelling Forum 2019. Londýn: Process Systems Enterprise Ltd., 2019, s. 5--6.

Originálny názov: Modelling and analysis of control pairings of an industrial depropanizer column
Slovenský názov:
Autor: Ing. Martin Mojto (50%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (15%)
Ing. Karol Ľubušký (15%)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (20%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Advanced Process Modelling Forum 2019
Podnázov:
Od strany: 5
Do strany: 6
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Mojto
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Advanced Process Modelling Forum 2019. Londýn: Process Systems Enterprise Ltd., 2019.

Originálny názov: Advanced Process Modelling Forum 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Process Systems Enterprise Ltd.
Miesto vydania: Londýn
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)