18. 2. 2020  11:37 Jaromír
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTOFA, J. -- KALÚZ, M. Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Konštrukcia a riadenie mechatronického procesu
Anglický názov: Developement and control of mechatronic process
Český názov:
Autor: Bc. Jozef Štofa
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: regulátor, pohon, model, sensor, actuator, mechatronics, mechatronika, controller, senzor
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jozef Štofa
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)