19. 11. 2019  14:24 Alžbeta
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÖHR, Y. -- KLAUČO, M. -- KALÚZ, M. -- MÖNNIGMANN, M. Mimicking Predictive Control with Neural Networks in Domestic Heating Systems. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 19--24. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov: Mimicking Predictive Control with Neural Networks in Domestic Heating Systems
Slovenský názov:
Autor: Yannik Löhr (25%)
Ing. Martin Klaučo, PhD. (25%)
Ing. Martin Kalúz, PhD. (25%)
Martin Mönnigmann (25%)
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Process control 2019
Podnázov:
Od strany: 19
Do strany: 24
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Klaučo, PhD.
Posledná zmena: 20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov: Process control 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (50%)
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-3758-2
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania: Danvers
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)